Beschrijving
Inleiding
Met behulp van deze e-learning maakt u kennis met de inhoud van de Richtlijn Uveïtis uit 2015. Dit gebeurt aan de hand bijna veertig theoretische en casuïstische meerkeuzevragen. Als introductie wordt u, voorafgaand aan de meerkeuzevragen, een casus met open vragen voorgelegd. Door het aanklikken van de links aan de rechterkant kunt u het betreffende hoofdstuk van de richtlijn inzien. Bij alle goede antwoorden treft u feedback op het antwoord aan. Deze feedback bevat veel (extra) informatie en is nuttig om te lezen. Aan het einde van de toets keert de introductiecasus met vragen terug en volgt een toelichting.
Om deze e-learning met goed gevolg af te leggen dient u 70% van de vragen goed te beantwoorden. Alleen een antwoord dat bij de eerste maal beantwoorden van een vraag correct is, telt mee in uw score. Wanneer na het volledig doorlopen van de toets blijkt dat u een te laag percentage hebt behaald, kunt u de toets als geheel opnieuw afleggen.
 
Leerdoel
Na het doorlopen van deze e-learning bent u volledig op de hoogte van de inhoud van de Richtlijn Uveïtis (2015), van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG).

Opbouw
De REP bestaat uit een toets met 46 vragen.

Richtlijn als pdf bestand

   Start de e-learning   
Gestart
Score: 0%
Voortgang: 0%
x
Uw certificaat