Lokale anesthesie in de Oogheelkunde

Beschrijving

Inleiding
Met behulp van deze e-learning maakt u kennis met de inhoud van de Richtlijn Lokale anesthesie in de oogheelkunde uit 2017. Dit gebeurt aan de hand bijna veertig theoretische en casu├»stische meerkeuzevragen. Als introductie wordt u, voorafgaand aan de kennistoets, een casus met meerkeuzevragen voorgelegd.  Bij alle goede antwoorden treft u feedback op het antwoord aan. Deze feedback bevat veel (extra) informatie en is nuttig om te lezen. 
Om deze e-learning met goed gevolg af te leggen dient u 70% van de vragen goed te beantwoorden. Alleen een antwoord dat bij de eerste maal beantwoorden van een vraag correct is, telt mee in uw score.
Wanneer na het volledig doorlopen van de toets blijkt dat u een te laag percentage hebt behaald, kunt u de toets als geheel opnieuw afleggen.
 
Leerdoel
Na het doorlopen van deze e-learning bent u volledig op de hoogte van de inhoud van de Richtlijn Lokale anesthesie in de oogheelkunde (2017), van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG).

Opbouw
De REP bestaat uit twee onderdelen. 
1)    Casu├»stiek: met 11 vragen
2)    Quiz: met 19 vragen

Richtlijn als PDF bestand

   Start de e-learning   
Gestart
Score: 0%
Voortgang: 0%
x
Uw certificaat